Problematiek bij kinderen

Kindercoaching met hond als co-coach kan op veel manieren worden ingezet. We kijken daarbij altijd naar de mogelijkheden van de kinderen, en gaan uit van de positieve vaardigheden die het kind al heeft of verder kan ontwikkelen.

Kinderen die uit balans zijn en gedragsproblemen hebben die hen belemmeren in het dagelijks leven, hebben veel baat bij een coachtraject met de hond als co-coach. Dit zijn bijvoorbeeld kinderen met:

  • AD(H)D
  • Autisme
  • Langdurig ziekte of ziekte van ouders, broertjes of zusjes
  • Leerproblemen
  • Angstproblemen
  • Problemen na scheiding
  • Problemen bij het veranderen van school
  • Problemen na verhuizing
  • Weerbaarheidsproblematiek
Wel of geen diagnose?

In principe kunt u altijd met uw kind bij Paw Paw Dog Assisted Coaching terecht. Een kind hoeft geen diagnose te hebben voor een coachtraject. Is uw kind wel al onder behandeling? Overleg wel met eerstelijns hulpverleners of behandelend kinderpsycholoog of -arts.