Voor professionals

Dog Assisted Coaching kan uw cliënt helpen verder te komen. Door middel van ervaringsgerichte oefeningen krijgt de cliënt inzicht in gedrag, gedachtes en gevolgen. Coaching met de hond als co-coach geeft de mogelijkheid aan de cliënt nieuwe vaardigheden te leren en te oefenen met de hond.

 

Aanvulling op traject

Coaching met hond als co-coach kan een aanvulling zijn op de therapie of behandeling die u als professional aanbiedt aan uw cliënt. Dat kan ook in een of enkele sessies, als een specifiek probleem behandeld moet worden.

 

Samenwerking

In overleg met de cliënt is het mogelijk om als hulpverleners samen te werken in de behandeling van de cliënt. Dit kan in op zich zelf staande sessies waarbij ik als coach met hond zelfstandig aan de slag ga met de cliënt. Het is ook mogelijk om gezamenlijk de sessie van de cliënt te begeleiden op verzoek van de cliënt of de doorverwijzend therapeut.